top of page
תקנון האתר

תקנון האתר

reka-0400.jpg

ברוכים הבאים לאתר צעדים לאושר (להלן: "האתר") המופעל על ידי יוסף ענבר, ח.ז  053990388 שכתובתו הכרמל 8 גני תקווה (להלן: "מנהל האתר"). 


כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו. 
התקנון עשוי להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן.
התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

האתר מספק את השירותים הבאים:
מידע בנושאי התפתחות אישית ורוחנית, כולל טיפים ועצות
מידע על הרצאות מעניינות
סדנה להתפתחות אישית
קבוצה להתפתחות אישית
 
יובהר בזאת, כי כל המידע, מכל סוג שהוא הניתן באתר הוא בגדר דעה בלבד / ידע תיאורטי – פילוסופי.
מנהל האתר אינו אחראי לנכונותו או דיוקו של המידע המופיע בו, וכן אינו אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר או במידע המופיע בו. המשתמשים מסכימים כי הם אחראים באופן בלעדי לשימוש באתר ולמידע המופיע בו, וכי הם יפצו את מנהל האתר בגין כל נזק שייגרם להם או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר או במידע המופיע בו.

הצהרת פטור אחריות: גלישה באתר מהווה הצהרה כי המשתמשים מבינים שכל המידע המופיע באתר הינו מידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו כעל ייעוץ מקצועי. המשתמשים באתר מסכימים כי הם אחראים באופן בלעדי להערכת המידע המופיע באתר, וכי הם לא יסמכו עליו לצורך קבלת החלטות כלשהן.

הגבלת אחריות לנזקים:
האתר אינו אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר או במידע המופיע בו, לרבות, אך לא רק, נזק למחשב, נזק לגוף או נזק לרכוש. האתר אינו אחראי לכל נזק שנגרם כתוצאה:
משימוש באתר שלא בהתאם להוראותיו. 
שימוש באתר באופן לא מורשה
שימוש באתר על ידי צד שלישי
תקלות טכניות באתר
שינויים באתר
אובדן או הרס של מידע

שונות: סעיף זה חל בין אם השירותים הניתנים במסגרת האתר הם בתשלום ובין אם לאו
מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן את סעיף זה בכל עת.
 
מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת. הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסים לביצוע פעולות באתר
 
 הצהרת מדיניות הפרטיות:  
הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח. תוכן השירות וחשיפת מידע אישי במהלך השירות, לעולם לא ייחשפו לאדם אחר או כל גורם ללא אישור בכתב מהלקוח. הנהלת האתר מחויבת לפרטיות שלך ופרטיות זו הינה בראש סדר העדיפויות שלנו. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הגולשים
כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. במקרה של שימוש לרעה, מנהל האתר יפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
 
קניין רוחני: 
כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של מנהל האתר
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר
 
דין וסמכות שיפוט: 
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בפתח תקווה תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 
לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם מנהל האתר בטלפון 0525565345 או במייל:  yosinbar76@gmail.com
בשעות הפעילות של האתר

bottom of page